Strona używa plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

 • Akceptuję pliki cookies
 • REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KSIĘGARNIA JEROZOLIMSKA

  §1 DEFINICJE

  1. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą KSIĘGARNIA JEROZOLIMSKA, zajmujący się przede wszystkim sprzedażą detaliczną książek, płyt CD oraz MP3. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym www.ksiegarnia-jerozolimska.pl .
  2. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy KSIĘGARNIA-JEROZOLIMSKA, działające w domenie www.ksiegarnia-jerozolimska.pl
  3. Sprzedawca – właściciel i administrator Sklepu, tj. Inicjatywa Wydawnicza JEROZOLIMA Łukasz Kałużny z siedzibą w Poznaniu (61-045), przy ul. Toruńskiej 20/1, posiadający nr NIP 782-136-79-52 oraz nr REGON 630966864. 
  4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
  a. poczty tradycyjnej: ul. Toruńska 20/1, 61-045 Poznań;
  b. telefonicznie pod numerem:
  (61) 870 86 85 (od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00);
  c. poczty elektronicznej pod adresem: iwj@jerozolima.poznan.pl  
  5. Klient – oznacza każdą osobę na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą może być zawarta Umowa sprzedaży. 
  6. Konsument – oznacza klienta, korzystającego ze Sklepu, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący ogólne warunki korzystania z oferty Sklepu.
  8. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta lub Konsumenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub Konsumentem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  11.Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  12. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

  §2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnęgo pod adresem www.ksiegarnia-jerozolimska.pl, prowadzonego przez wydawnictwo Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima Łukasz Kałużny.
  2. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu, ponieważ kształtuje on jego prawa i obowiązki.
  3. Regulamin powstał w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ze względu na obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
  4. Sprzedawca informuje, że minimalne wymagania techniczne umożlwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
  5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie tych plików jest nieodzowne do prawidłowego działania Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm plików "cookies" nie wpływa na pracę urządzenia końcowego Klienta - nie niszczy go, nie powoduje zmian w jego konfiguracji ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
  6. W celu złożenia zamówienia Klient/Konsument powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do sprzętu spełniającego wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu. Konieczne jest także posiadanie przez Klienta/Konsumenta aktywnego konta poczty elektronicznej. 
  7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  §3 TOWARY, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

  1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość Towarów, znajdujących się w jego ofercie.
  2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym nie jest konieczna rejestracja.
  4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie (składając zamówienie), składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedawcą. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku,na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
  5. Zamówienie Towaru przez Klienta/Konsumenta może nastąpić w formie:
  a. dodania właściwych Towarów do Koszyka poprzez kliknięcie ikony „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującej sie na dole opisu konkretnego Towaru. Po skompletowaniu całości zamówienia w „KOSZYKu” i wskazaniu sposobu Dostawy oraz formy płatności w "ZAMÓWIENIE", składa zamówienie przez wypełnienie, zatwierdzenie-wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „złóż zamówienie”. Konsument jest ponownie informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę;
  b. kontaktu ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iwj@jerozolima.poznan.pl oraz wymianę korespondencji e-mail;
  c. złożenia zamówienia pod numerem telefonu: (+48) 61 870 86 85.
  6. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia woli zawarcia umowy na odległość przez Klienta/Konsumenta.
  7. Po złożeniu zamówienia Klient/Konsument otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m.in listę wybranych Towarów, ceny jednostkowe Towarów, koszty dostawy, wartość zamówienia, wybraną formę płatności, nr konta Sprzedawcy i jego dane adresowe. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient/Konsument powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
  8. Klient/Konsument może modyfikować swoje zamówienie także po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę do momentu wysłania towaru. W celu modyfikacji zamówienia Klient powinien skontaktować się telefonicznie pod numerem: (+48) 61 870 86 85 albo poprzez wiadomość e-mail pod adresem: iwj@jerozolima.poznan.pl. Po zmodyfikowaniu zamówienia Klient drogą e-mailową otrzymuje potwierdzenie zmiany przedmiotu umowy zawartej na odległość na trwałym nośniku, zawierającym – oprócz elementów wskazanych w §3 pkt. 7 Regulaminu – wprowadzone zmiany. Od momentu zmiany zamówienia termin na jego realizację biegnie od początku.
  9. Klient/Konsument może anulować swoje zamówienie do momentu wysłania Towaru przez Sprzedawcę.

  §4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Realizacja zamówienia i wysyłka produktów, następuje w terminie 7 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia i otrzymania przedpłaty. Realizacja zamówień na Towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z Konsumentem pocztą e-mail lub telefonicznie.
  2. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient/Konsument będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
  3. Koszt dostawy dla Konsumenta (dotyczy tylko sprzedeaży detalicznej na terenie Polski) jest uzależniony od wyboru sposobu wysyłki - możliwe sa następujące opcje:
  a. W przypadku płatności w formie przedpłaty:
  i. dla zamówienia w kwocie poniżej 100 zł – 5,01 zł z VAT (Poczta Polska lub kurier)
  ii. dla zamówienia w kwocie powyżej 100 zł – 0 zł (Poczta Polska lub kurier)
  b. Odbiór osobisty w Poznaniu przy ul. Toruńskiej 20/1 – 0 zł. (od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00)
  c. W przypadku płatności za pobraniem:
  i. Poczta Polska lub kurier – 18,45 zł z VAT;
  d. Inne sposoby dostarczenia towaru sa traktowane jako ponadstandardowe i muszą być każdorazowo uzgadniane telefonicznie (61 870 86 85 lub 606 66 24 45 – od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00) lub mailowo: iwj@jerozolima.poznan.pl 
  4. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Konsumenta jest dodatkowo uwidoczniony w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.
  5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Konsument zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy i jest uprawniony do anulowania zamówienia.
  6. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia lub oznaczony „na zamówienie”, Sprzedawca powiadomi Klienta o przewidywanym terminie realizcji takiego zamówienia.
  7. Za zamówienie Konsument może dokonać zapłaty w następującej formie:
  a. przy odbiorze (wysyłka za pobraniem albo odbiór osobisty);
  c. przelewu bankowego na konto Sprzedawcy o numerze: 38 1020 4027 0000 1802 0036 9991 Inicjatywa Wydawnicza "Jerozolima" Łukasz Kałużny, ul. Toruńska 20/1, 61-045 Poznań.
  8. Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia albo przy odbiorze w przypadku wysyłki za pobraniem.
  9. Warunki i możliwość wysyłki produktu poza granice Polski wymagają każdorazowo indywidualnego uzgodnienia.
  10. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument, potwierdzający dokonanie sprzedaży. Jeśli Konsument jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia (poprzez dodanie odpowiedniej adnotacji w Uwagach) oraz przekazać Sprzedawcy dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury VAT. 

  §5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi/Konsument rzeczy bez wad.
  2. W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta/Konsumenta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient/Konsument stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie stanu przesyłki w formie odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznie zgłosić powstałą szkodę Sprzedawcy.
  3. Klient/Konsument może złożyć reklamację na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 3, tj. na adres: ul. Toruńska 20/1, 61-045 Poznań.
  4. W przypadku reklamacji w stosunku do Sprzedawcy, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, Klient/Konsument powinien dostarczyć odpowiednio zabezpieczony Towar razem z dokumentami potwierdzającymi zakup na adres Sprzedawcy oraz wskazać swoje zastrzeżenia i żądania.
  5. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji za uzasadnioną, wówczas Sprzedawca uzgodni preferowane przez Klienta/Konsumenta zasady wydania Towaru.
  6. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania Towaru, Klient/Konsument powinien odebrać Towar z siedziby Sprzedawcy we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie (od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00), po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy. Ewentualna ponowna dostawa towaru przez Sprzedawcę lub dostawa na inny wskazany adres jest możliwa za odrębnym porozumieniem.

  §6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadania przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć w formie wiadomości e-mail na adres: iwj@jerozolima.poznan.pl, przy pomocy poczty tradycyjnej na adres ul. Toruńska 20/1 (61-045, Poznań).
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć także przy pomocy formularza, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.


  4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta/Konsumenta o odstąpieniu od Umowy - zwraca Klientowi/Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
  5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta/Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi/Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na adres ul. Toruńska 20/1 (61-045, Poznań) lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  §7. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

  1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klienta/Konsumenta przekazywanych w związku z korzystaniem ze Sklepu.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora oraz osoby działające na jego zlecenie wyłącznie w celu należytej realizacji obowiązków wynikających z zamówień składanych przez Klienta/Konsumenta i zawartych w ich wyniku umów. Dane są podawane dobrowolnie, ale ich podanie w zakresie wskazanym w formularzu może być konieczne dla prawidłowej weryfikacji i realizacji zamówienia.
  3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma w szczególności prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

  §8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta/Konsumenta Umowy Sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.
  2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej www.ksiegarnia-jerozolimska.pl
  3. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawieraniem i realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku niemożności ugodowego zakończenia sporu, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.
  4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Konsument może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.


  Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 r.